Aktualności

 • Certyfikaty i wyróżnienia programu Wadowice Przyjazne Rodzinie już wręczone

  Program Wadowice Przyjazne Rodzinie to projekt, który łączy wiele środowisk w jednym celu: wsparcia rodzin wielodzietnych zamieszkujących gminę Wadowice. Dzięki wzajemnej współpracy samorządu, lokalnych instytucji, przedsiębiorców i firm oraz samych rodzin udało się stworzyć jedyną w swoim rodzaju platformę realnej pomocy dla rodzin w ich codziennym życiu. Łącznie zaangażowanych w realizację programu na koniec 2017 roku było 5 podmiotów publicznych i 27 podmiotów prywatnych, razem 32 podmioty.


 • Zaproszenie na Dzień Dziecka

  Burmistrz Wadowic dr Mateusz Klinowski wraz z Radą Miejską w Wadowicach zapraszają WSZYSTKIE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI na atrakcje przygotowane w ramach obchodów Dnia Dziecka, na uroczyste wręczenie Certyfikatów Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie oraz Wyróżnień Programu „Wadowice Przyjazne Rodzinie” Partnerom samorządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych.

 • Klauzula informacyjna KDR

 • Ogólnopolskie zawody w pływaniu dzieci z rodzin wielodzietnych

  Dzieci z Wadowickiego koła Związku Dużych Rodzin 3+ wezmą udział w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich organizowanych w Siemianowicach Śląskich w dniu 10 czerwca 2018r. dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Zawody organizowane są z okazji Dnia Dziecka.  Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Wadowic - Mateusz Klinowski.

 • ANKIETA dla mieszkańców gminy Wadowice posiadających Kartę Dużej Rodziny

  Serdecznie zapraszamy wszystkich posiadaczy Karty Dużej Rodziny zamieszkałych na terenie gminy Wadowice do wzięcia udziału w wyznaczeniu miejsc najbardziej przyjaznych rodzinie spośród miejsc udzielanych zniżek i ulg, oferowanych przez Partnerów Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie wymienionych w wysłanej do Państwa ankiecie pn.: "Razem znajdźmy Miejsce Przyjazne Rodzinie"

 • Ważne! Nowy partner Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie

  Od 11 maja 2018 roku do samorządowego programu Wadowice Przyjazne Rodzinie dołączył Pan Adrian Hajto, który zawarła umowę z Burmistrzem Wadowic na udzielanie szczególnych uprawnień rodzinom wielodzietnym posiadającym Kartę Dużej Rodziny.


  Dzięki tej promocji członkowie dużych rodzin mogą nabyć ciuszki, zabawki i akcesoria dla dzieci w Sklepie Dziecięcym "HAJTUŚ" usytuowanym przy ul. Zatorskiej 3 w Wadowicach z 8% zniżką.

 • Mobilna Karta Dużej Rodziny – zmiany od 2018 roku

  Urząd Miejski w Wadowicach informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny od 01.01.2018 r. obok posiadania Karty w formie tradycyjnej (plastikowej) członkowie rodzin wielodzietnych mogą ubiegać się o Kartę w formie elektronicznej (na urządzenia mobilne). 

 • Życzenia Wielkanocne 2018

 • Zmiany w zasadach przyznawania Karty Dużej Rodziny

  W związku z aktualizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 785), która weszła w życie: - z dniem 1 lipca br. wprowadzona ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 777), - z dniem 1 sierpnia br. wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428), oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie maja być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1454), zmianie od 1 sierpnia 2017 roku między innymi ulega: wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny, katalog danych osobowych członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku, wzór wymaganych oświadczeń oraz sposobu unieważnienia Karty.
 • Wadowickie Miejsce Przyjazne Rodzinie

  Serdecznie zapraszamy wszystkich posiadaczy Karty Dużej Rodziny zamieszkałych na terenie gminy Wadowice do wzięcia udziału w wyznaczeniu miejsc najbardziej przyjaznych rodzinie spośród miejsc udzielanych zniżek i ulg, oferowanych przez Partnerów Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie wymienionych w wysłanej do Państwa ankiecie pn.: "Razem znajdźmy Miejsce Przyjazne Rodzinie"
 • E-wnioski - optymalizacja usług elektronicznych

  (Na podstawie informacji przekazanych przez MR,PIPS)

 • E-wnioski wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu

  Począwszy od 1 stycznia 2016 roku wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu można także składać drogą elektronicznąza pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny: Portal Informacyjno-Usługowy EMP@tia, PIU Emp@tia dostępny pod dresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?conntrastVersion=0

 • Życzenia Bożonarodzeniowe oraz noworoczne 2016

 • Kolejne firmy z naszej gminy dołączyły do programu Karta Dużej Rodziny

  Zgodnie z danymi zaktualizowanego na dzień 2 listopada 2016 roku wykazu partnerów ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl, nasza gmina ma obecnie 14 lokalizacji partnerów programu, powiat wadowicki 43, a całe województwo małopolskie 1007(wg wykazu partnerów w pliku XLS).

 • Aktualności z polityki rodzinnej

  ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


  W uznaniu za osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej, a w szczególności za program "Rodzina 500+" Polska otrzymała nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC). Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas VIII Europejskiej Konferencji Dużych Rodzin w Rydze.

 • Dzień Praw Rodziny

                22 października 2016 roku w Polsce po raz pierwszy obchodzony był  Dzień Praw Rodziny, który został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w drodze uchwały w dniu 21 października 2016 roku (M.P.2016, poz. 1003 z dnia 26.10.2016 r.).

 • O programie Wadowice Przyjazne Rodzinie

              Samorządowy program Wadowice Przyjazne Rodzinie  to system zniżek i dodatkowych uprawnień  przyznawanych rodzinom wielodzietnym zamieszkałych na terenie naszej gminy zarówno przez lokalne instytucje publiczne jak  i firmy prywatne. Obecnie w realizacji programu bierze udział 31 podmiotów gospodarczych.

 • Nowy Partner Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie

  W ostatnim czasie do programu Wadowice Przyjazne Rodzinie dołączył nowy Partner. Jest nim Pani Katarzyna Meus-Łukasik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "KESSI", która będzie kontynuowała udzielone zniżki na zakup obuwia w Centrum Obuwia przy ul. E. i K. Wojtyłów 15 w Wadowicach przez rezygnującego  z uczestnictwa w programie Pana Krzysztofa Łukasika właściciela firmy "KARBUT" .

 • Raport w sprawie Karty Dużej Rodziny

  Już 540 rodzin wielodzietnych zamieszkujących gminę Wadowice wystąpiło z wnioskiem o przyznanie Karty Dużej Rodziny, w tym:
  • 426 rodzin posiadających trójkę dzieci;
  • 89 rodzin posiadających czwórkę dzieci;
  • 19 rodzin posiadających piątkę dzieci;
  • 4 rodziny posiadające szóstkę dzieci;
  • 2 rodziny posiadające siódemkę i więcej dzieci.

 • Nowy Partner programu Wadowice Przyjazne Rodzinie

  Pani Roksana Lasek, prowadząca Centrum Chemiczne przy ul. M. Wadowity 11 w Wadowicach, jest nowym Partnerem programu Wadowice Przyjazne Rodzinie. W ramach wsparcia lokalnych rodzin wielodzietnych nasz nowy Partner mieszkańcom gminy Wadowice posiadającym Kartę Dużej Rodziny udziela:

 • Program ogólnopolski Karta Dużej Rodziny - nowe zniżki dla rodzin

  Informacja ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 czerwca 2016 r.

 • Certyfikat Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie - już przyznany.

 • Certyfikat Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie

             Po raz pierwszy w tym roku będzie przyznany Certyfikat Wadowickiego Miejsca Przyjaznego Rodzinie Partnerowi Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie, któremu przyznaliście Państwo najwięcej punktów w Ankiecie "Razem znajdźmy miejsce przyjazne rodzinie".

 • Trochę statystyki

  Na dzień 30 maja 2016 roku 514 rodzin wielodzietnych zamieszkałych w naszej gminie może korzystać z uprawnień przysługujących im w ramach Karty Dużej Rodziny wynikających zarówno z lokalnego programu Wadowice Przyjazne Rodzinie jak i ogólnopolskiego Karta Dużej Rodziny. Wykaz uprawnień dostępny jest na stronie internetowej: www.rodzina.wadowice.pl i www. rodzina.gov.pl.

 • Wadowickie Miejsce Przyjazne Rodzinie

   

              Zapraszamy wszystkich posiadaczy Karty Dużej Rodziny do wzięcia udziału w wyznaczeniu miejsca najbardziej przyjaznego rodzinie spośród miejsc udzielanych zniżek  i ulg, oferowanych przez Partnerów programu Wadowice Przyjazne Rodzinie wymienionych w wysłanej do Państwa Ankiecie.

 • Dołączył do nas kolejny - 31 Partner

            Od dnia 15 marca 2016r. uczestnikiem programu Wadowice Przyjazne Rodzinie został  Pan Mateusz Brańka prowadzący Ośrodek Szkolenia Kierowców BM-L, oś. Kopernika 18 w Wadowicach, który  wspiera nasze lokalne rodziny wielodzietne "trzy plus" poprzez udzielenie 10% zniżki na kurs prawa jazdy KAT.B - podstawowy obejmujący 30 godzin teorii, 30 godzin jazdy, gratis  materiały szkoleniowe oraz 5%  zniżki na dodatkowe  godziny jazdy. 

            Celem uzyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.rodzina.wadowice.pl., gdzie w zakładce Partnerzy  zamieszczony jest aktualny "Wykaz Partnerów" i oferowanych przez nich zniżek i ulg.

 • Aktualni Partnerzy programów wsparcia rodzin wielodzietnych "3+"

 • Uprawnienia wynikające z Karty Dużej Rodziny

  Dzięki Karcie Dużej Rodziny każdy jej posiadacz jest uprawniony do korzystania ze zniżek i ulg wynikających ze zmian wprowadzonych w obowiązujących przepisach ustawą o Karcie Dużej Rodziny tj. objęcie ulgą na przejazdy kolejowe rodziców i małżonków rodziców, korzystniejsze warunki i większe dopłaty państwa do udzielanych przez banki kredytów mieszkaniowych MDM, zniżki w opłatach za paszport, bezpłatna pomoc prawna, bezpłatny wstęp do rezerwatów przyrody, a także ze zniżek i ulg  zadeklarowanych  przez prywatne firmy, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne.

 • Program Rodzina 500 plus

  Z dniem 01 kwietnia 2016r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195), w ramach której Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. E. i K. Wojtyłów 4,  będzie realizował Program Rodzina  500 plus.

  Od 10 marca 2016r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są wydawane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach przy ul. E. i K. Wojtyłów 4 w pokoju nr 1, w godz. od 7.00 do 15.00 (we wtorki do 16.00).

 • Już 509 naszych lokalnych rodzin wielodzietnych złożyło wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny! Zapraszamy kolejne duże rodziny "3+" do jego złożenia.

  Od początku działania ogólnopolskiego rządowego programu Karta Dużej Rodziny, tj. od 16 czerwca 2014 r. do dnia dzisiejszego na Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Wadowicach rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie gminy złożyły 509 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, 3 wnioski o uzupełnienie rodziny, 2 wnioski o wydanie nowych kart z uwagi na zmianę danych osobowych, 3 wnioski o dodanie nowego członka rodziny, 17 wniosków o przedłużenie terminu ważności karty i 1 wniosek o wydanie duplikatu karty. Łącznie zostało złożonych 535 wniosków, a wydanych kart 2552.

 • Komunikat Urzędu Skarbowego w Wadowicach: Ulga na dzieci i szybszy zwrot nadpłaty podatku dochodowego dla posiadaczy KDR

  Ulga na dzieci to najpopularniejsza, najkorzystniejsza i najbardziej dostępna ulga do odliczenia w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych (PIT). To również jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. W 2016 roku zasady rozliczenia ulgi nie zmieniły się – odliczamy ją w takiej samej formule jak w roku poprzednim. Obecnie jednak uproszczono rozliczenie poprzez usunięcie załącznika PIT-UZ. W ubiegłym roku podwyższono o 20 proc. wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko, a także wprowadzono możliwość odliczenia niewykorzystanej ulgi z tytułu wychowania dzieci.

 • Partnerzy Programu Wadowice Przyjazne Rodzinie

 • Nieodpłatna pomoc prawna  Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255) od 1 stycznia 205 roku funkcjonuje w Wadowicach punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

  Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w lokalu znajdującym się przy ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (wejście poprzez bramę/wjazd na parking).

 • Apel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w sprawie pozyskiwania partnerów rządowego programu Karta Dużej Rodziny

 • W grudniu br. dołączyli do nas kolejni Partnerzy

  Do programu Wadowice Przyjazne Rodzinie dołączyli kolejni nowi Partnerzy, którzy chcą pomóc naszym lokalnym dużym rodzinom. Są to: Pani doktor Władysława Misiarz - Specjalista Chorób Dzieci, prowadząca Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską przy ul. Parkowej 5 w Wadowicach oraz Pan Paweł Moskała prowadzący działalność gospodarczą pn. PADON Pokrycia Dachowe z siedzibą przy ul. Gotowizna 2 w Wadowicach.

 • E-wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny

  W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, wprowadzoną ustawą z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i innych ustaw, z dniem 1 stycznia 2016r. wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny wraz z wymaganymi dokumentami (art.10 ust. 4,5,7 ustawy o Karcie Dużej Rodziny) oraz wnioski o wydanie jej duplikatu, będzie można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny.

 • Warto być Partnerem Karty Dużej Rodziny

  Obejrzyj filmik ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. www.mpips.gov.pl i zostań partnerem Karty Dużej Rodziny wypełniając e-deklarację na stronie www.rodzina.gov.pl.

 • Aktualności ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

  Informujemy, że przez najbliższe trzy tygodnie na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy   i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, co czwartek będą ukazywać się prezentacje najważniejszych informacji o Karcie Dużej Rodziny.

 • Nowy Partner programu Wadowice Przyjazne Rodzinie

  W dniu 26 listopada 2015r. do lokalnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych Wadowice Przyjazne Rodzinie dołączył nowy Partner. Jest to Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego Sp. z o.o. Kraków, ul. Ładna 2, która zadeklarowała zniżki dla dzieci w opłatach za zajęcia w prowadzonych kursach pn." Techniki skutecznej nauki":

 • Twoja Karta Dużej Rodziny straciła ważność? Złóż wniosek o jej przedłużenie.

  Termin ważności Karty jest wydrukowany na awersie Karty. Po upływie terminu ważności Karta jest nieważna.

  Formularz wniosku i wzory oświadczeń są do pobrania na stronie internetowej www.rodzina.wadowice.pl oraz w pokoju nr 56 II p. budynku Urzędu Miejskiego w Wadowicach.

 • Bliżej zniżek Karty Dużej Rodziny

  Wyszukiwanie Partnerów rządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych "3+" Karta Dużej Rodziny możliwe jest teraz także poprzez stronę mobilną pod adresem:  https://kdr-mwu.mpips.gov.pl/  .Wystarczy telefon lub tablet z dostępem do Internetu.

 • Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

  Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.

 • Mamy nowych Partnerów lokalnego programu Wadowice Przyjazne Rodzinie!

  Miło nam poinformować, że w realizacji programu Wadowice Przyjazne Rodzinie uczestniczyć będzie trzech nowych Partnerów deklarujących zniżki dla członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Wadowice, którzy posługują się Kartą Dużej Rodziny.

 • Dołącz do nas!

  Zostań partnerem lokalnego lub rządowego programu wsparcia dla rodzin "3+".

 • Przyjaciele dużych rodzin w Krakowie

  Już niebawem Kraków zamieni się w stolicę dużych rodzin. Kongres Karty Dużej Rodziny to debaty, wymiana doświadczeń ale także liczne atrakcje dla dzieci. Zapraszamy już 12 października do Opery Krakowskiej!

 • Wadowicka Karta Rodzinna

  Komunikat
 • Zapraszamy do odbioru ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny

  Serdecznie zapraszamy rodziny, które złożyły wniosek o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny do 16 stycznia 2015 r. po odbiór Kart.
 • Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

  Od dnia 16 czerwca 2014 r. można składać w Urzędzie Miejskim w Wadowicach wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Wadowice Przyjazne Rodzinie